ŞARTLAR VE KOŞULLAR

ŞARTLAR VE KOŞULLAR 

Feedconstruct hakkında bilgi 

FeedConstruct, dünyadaki en popüler spor etkinlikleri için gerçek zamanlı veri ve dijital içerik sağlar. Dört ana ürünü tek bir kapsamlı platforma entegre ederek, yüksek kaliteli canlı akışlara, odds feed'e, istatistiklere ve daha hızlı veriye erişimi daha kolay hale getirdik. 
Feedconstruct, Platform Kullanıcılarının ürünleri satabileceği ve satın alabileceği bir Platform sağlar. 


Giriş 

Bu belge sizin, Kullanıcı ve Feedconstruct sağlayan arasındaki yasal bir sözleşmedir. Çevrimiçi özellikleri kullanımınızı ve her koşulda sağlanan hizmetlerin kullanımını yönetir. “Yasal anlaşma”, bu sözleşmenin şartlarının, şartları kabul ettiğinizde sizinle sizin aranızdaki ilişkiyi bağlayıcı kıldığı anlamına gelir. Basitlik için, “Kullanıcı”, “siz”, “sizin” ve benzer terimler, ister tekil ister çoğul olsun, sizi, Kullanıcıyı kasteder. “Biz”, “bizim”, “biz” “Mal Sahibi” ve benzer terimler, mevcut belgede belirtildiği gibi Feedconstruct'a sahip olan ve yöneten şirkete aittir. “Feedconstruct” mevcut web sitesine ve / veya uygulamaya atıfta bulunur. “Anlaşma”, zaman zaman tadil edildiği şekliyle bu belgeyi ifade eder. Anlaşma İngilizce dilinde sonuçlandırılmıştır. Diğer tanımlanmış terimler, Anlaşmanın en altındaki “Tanımlar” adlı bölümde belirtilmiştir. 


Bu Anlaşmanın Kabulü 

Feedconstruct'ı kullanabilmek için, bu Anlaşmayı dikkatlice okumalı ve kabulü için düğmeyi tıklayarak aynı şeyi kabul etmeyi onaylamalısınız. Bu Sözleşmeyi kabul etmiyorsanız, Hizmeti kullanamazsınız. 


Kayıt, Feedconstruct içeriği ve Feedconstruct Kayıtlarının yasaklanması 

Hizmetin veya herhangi bir parçasının kullanılması için, Kullanıcıların gerekli kayıt verilerini ilgili kayıt formunda sunarak doğru ve eksiksiz bir şekilde kayıt olmaları gerekmektedir. Kullanıcılar ayrıca Gizlilik Politikası'nı ve bu Şartlar ve Koşulları eksiksiz olarak kabul etmelidir. Kullanıcılar giriş bilgilerini gizli tutmaktan sorumludur. 
Herhangi bir sebepten ötürü, Kullanıcı'nın erişim bilgilerinin kaybolması, ifşa edilmesi, çalınması veya izinsiz kullanılması durumunda Mal Sahibi hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağı anlaşılmaktadır. 

Kullanıcı hesaplarını ve hesap sonlandırmalarını silme 

Kayıtlı Kullanıcılar, hesaplarını iptal edebilir ve herhangi bir zamanda, Feedconstruct arabirimi aracılığıyla veya doğrudan Mal Sahibiyle iletişime geçerek Hizmeti kullanmayı bırakabilir.  Kullanıcı tarafından Şartların ihlali durumunda,Mal Sahibi, Kullanıcı hesabını istediği zaman ve bildirimde bulunmaksızın askıya alma veya feshetme hakkını saklı tutar. 
Mal Sahibi, kullanıcının hesabına herhangi bir zamanda ve aşağıdaki hususlara dikkat etmeden haber vermeksizin askıya alma veya feshetme hakkını saklı tutar: 
- Kullanıcı bu Sözleşmeyi ihlal etti: ve / veya 
- Kullanıcının Hizmete erişimi veya kullanımı, Mal Sahibine, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara zarar verebilir; ve / veya 
- Kullanıcı tarafından Feedconstruct kullanımı yasa veya yönetmeliklere aykırı olabilir; ve / veya 
- Yasal işlem veya devlet müdahalesi ile soruşturma yapılması halinde; ve / veya 
- Hesap, Mal Sahibi'nin tamamen kendi takdirine bağlı olarak, uygunsuz veya rahatsız edici veya bu Sözleşmeyi ihlal eden herhangi bir nedenden dolayı kabul edilir. 

Feedconstruct'ta mevcut içerik

Feedconstruct'taki içerik, fikri mülkiyet hakları ve ilgili uluslararası antlaşmalar ile yürürlükte olan yasalar tarafından korunmaktadır. Aksi belirtilmedikçe, herhangi bir içeriğin kullanımı, yalnızca bu fıkrada belirtilen sınırlar dahilinde izinlidir. Mal Sahibi, Sözleşmenin tüm süresi boyunca, söz konusu içeriğin kullanımı için kişisel, devredilemez ve münhasır olmayan bir lisans için Kullanıcıya hibe eder. Bu tür bir lisans, yalnızca bu tür içeriklerin kişisel kullanımı içindir ve asla ticari kullanımı için değildir ve Kullanıcı cihazı ile sınırlıdır. 
Bu nedenle, Kullanıcı, üçüncü taraflara kopyalayamaz ve / veya indiremez ve / veya paylaşamaz (değiştiremez, yayınlayamaz, iletemez, satamaz, alt lisansı veremez, düzenleyemez, aktaramaz / devredemez veya içerikten türev çalışmalar yaratamaz). Üçüncü şahısların, Feedconstruct'ta mevcut olup, Kullanıcı bilgisi olmaksızın, Kullanıcı veya cihazı aracılığıyla herhangi bir üçüncü tarafın bunu yapmasına izin vermez. Feedconstruct'ta açıkça belirtildiği hallerde Kullanıcı yalnızca kişisel kullanım için Feedconstruct aracılığıyla bazı içerikleri indirmek ve / veya kopyalamak ve / veya paylaşmak, yalnızca kendi kişisel kullanımı için ve telif hakkı atıfları ile istenen tüm diğer atıfların sağlanması koşuluyla yetkilendirilebilir. Mal Sahibi tarafından doğru şekilde uygulanır. 

Kullanıcı tarafından sağlanan içerik 

Kullanıcılar kendi içeriklerinden ve Feedconstruct aracılığıyla paylaştıkları üçüncü şahıslardan, Feedconstruct üzerinden yükleyip gönderdikleri veya başka herhangi bir yolla aktardıklarından sorumludur. Kullanıcılar, Hizmetin üçüncü tarafların sahip oldukları bilgileri ve / veya içerikleri, Mal Sahibiyle paylaştıkları ve üçüncü taraf içeriğinin yasa dışı dağıtımı veya yasa dışı kullanımla bağlantılı olarak Mal Sahibinden kaynaklanan herhangi bir yükümlülük veya hak talebi için Mal Sahibini tazmin ettiklerini onaylarlar.  
Mal sahibi, Kullanıcıların veya üçüncü tarafların sağladığı içeriği denetlemez, ancak Kullanıcılardan şikayetler alınırsa veya saldırgan veya yasadışı olarak kabul edilen içerikle ilgili olarak resmi makamlarca emir verildiğinde harekete geçer. 
Özellikle, Mal Sahibi aşağıdaki durumlarda içeriğin görselleştirilmesini askıya almaya veya kesintiye uğratmaya karar verebilir: 
- Diğer Kullanıcıların şikayet dosyaları; 
- Fikri mülkiyet haklarının ihlali bildirimi alındığında; 
- Yasal işlemlerin neticesinde veya bunun sonucu olarak; 
- Söz konusu eylem bir kamu makamı tarafından istenir; veya 
- İçeriğin, Feedconstruct aracılığıyla erişilebildiği halde Kullanıcıları, üçüncü tarafları, Hizmetin ve / veya Mal Sahibinin kullanılabilirliğini riske atabileceğine inanıldığında. 


Kullanıcılar tarafından sağlanan içerik hakları 

Kullanıcı tarafından sağlanan içeriğe ilişkin Mal Sahibine verilen tek haklar, Feedconstruct'ı çalıştırmak ve sürdürmek için gerekli olanlardır. 
Aksi belirtilmedikçe, aşağıdakiler geçerlidir: Kullanıcı, Feedconstruct üzerinden veya aracılığıyla içerik göndererek, postalayarak veya görüntüleyerek, Kullanıcıya, lisansı olmayan, telif hakkı bulunmayan ve alt lisans kullanma, kullanma, kopyalama yetkisine sahip olmayan bir lisans verir, herhangi bir medyada veya daha sonra mevcut veya daha sonra geliştirilen dağıtım yöntemleriyle çoğaltılabilir, işleyebilir, uyarlayabilir, değiştirebilir, yayınlayabilir, iletebilir, görüntüleyebilir ve dağıtabilir. 


Üçüncü taraflarca sağlanan hizmetler 

Kullanıcılar, üçüncü taraf hizmetlerini veya Feedconstruct'ta bulunan içeriği kullanabilirler, ancak bu üçüncü tarafların hüküm ve koşullarının farkında olmalı ve onlardan izin almış olmalıdırlar. Mal Sahibi, hiçbir koşul altında, üçüncü parti hizmetlerin uygun işlevselliği veya kullanılabilirliği veya her ikisi ile ilişkili olarak hiçbir şekilde Sorumluluk kabul etmeyecektir. 
Hizmet sadece bu Şartlara uygun olarak kullanılmalıdır. 
Kullanıcılar şunları yapamaz: 
- Feedconstruct veya herhangi bir kısmına dayalı ters mühendislik, derleme, sökme, değiştirme veya türev çalışmalar oluşturma; 
- Feedconstruct veya onun lisans verenleri tarafından erişilebilen içeriği korumak için kullanılan herhangi bir teknolojiyi reddetme; 
- Feedconstruct aracılığıyla sağlanan herhangi bir içeriğin herhangi bir şekilde kopyalanması, saklanması, düzeltilmesi, değiştirilmesi, herhangi bir türev çalışması yapılması veya hazırlanması; 
- Herhangi bir robot, örümcek, site arama / geri alma uygulaması veya diğer otomatik aygıtları, Feedconstruct öğesinin veya içeriğinin herhangi bir bölümüne erişmek, almak, kazımak veya dizinlemek için işlem veya araçları kullanma; 
- Feedconstruct kiralama veya alt lisans olarak verme ; 
- Suistimal, kötüye kullanma, taciz etme, tehdit edici uygulamalar kullanma, başkalarının yasal haklarını tehdit etme veya ihlal etme (gizlilik ve tanıtım hakları gibi); 
- Yasa dışı, müstehcen, gayri meşru, iftira niteliğinde veya uygunsuz içerikler yaymak veya yayınlamak; 
- Başka bir Kullanıcının kullandığı herhangi bir hesabı yanlış kullanma; 
- Kullanıcılara herhangi bir şekilde Feedconstruct aracılığıyla herhangi bir ürün veya hizmeti tanıtmak, satmak veya tanıtmak için Hizmete kaydolmak için Hizmete kayıt olunma veya kullanma; 
- Feedconstruct'ı Şartlarını ihlal eden başka herhangi bir uygunsuz şekilde kullanma. 


 Satış şartları ve koşulları 

Satın alma süreci 

Verilen herhangi bir sipariş, Hizmeti satın almak için bir tekliftir. Siparişler müsaitlik durumuna bağlıdır ve Mal Sahibinin takdirine bağlı olarak kabul edilir. Kullanıcılar, istenen Hizmeti seçmeli, onlara en uygun tip ve süreyi seçmeli ve sadece siparişin sipariş özeti formunda yer alan bilgileri dikkatlice doğruladıktan sonra kontrol etmelidir. Sipariş, siparişin onaylanması üzerine verilir ve sipariş özetinde belirtilen tutarın ödenmesine tabidir. 
Satın alınan Hizmetlerin bir veya daha fazlasının kullanılamaması durumunda, Mal Sahibi siparişi onaylamama hakkını saklı tutar. Bu durumda, Mal Sahibi, satın alınan Hizmetlerin mümkün olan en kısa sürede - satın alınmayla ilişkili e-posta adresine - bildirilmesini ve Kullanıcı tarafından ödenen miktarların geri ödenmesini sağlayacaktır. Sipariş vermek için, kullanıcılar istenen verileri sağlayan siteye kaydolmalıdır. Belirtilen fiyatlara vergiler, ücretler ve uygulanabilir yasaların ücretleri dahildir. 
Kullanıcılar satın alma seçimini yapmalı ve sipariş özetinde gösterildiği gibi dikkatlice doğrulamalıdır. 
Görüntülenen bilgileri doğruladıktan sonra, Kullanıcılar onaylayarak sipariş verebilirler. Yerleştirilen her sipariş, satın alma teklifini oluşturur. Siparişin onaylanması, Kullanıcıya, sipariş özetinde belirtilen fiyat, vergi ve olası diğer ücretleri ödeme yükümlülüğü getirmektedir. Siparişin gönderilmesi üzerine, Kullanıcılar otomatik bir makbuz alacaklardır. 

Deneme süresi 

Feedconstruct'ın deneme süresi sunması durumunda, Kullanıcı, ücretsiz olarak ve sınırlı bir süre için, Feedconstruct tarafından sunulan ücretli özelliklerden bazılarını deneyimleyebilecektir. Deneme şartlarının ayrıntıları, bir abonelik başlatma veya Hizmeti kullanma sürecinin bir parçası olarak sağlanacaktır. 

Yinelenen abonelik 

Ödemeler, Kullanıcılar ücretli bir abonelik seçtiğinde veya mevcut bir ödeme planını değiştirdiğinde başlar. Ücretli servislerin sağladığı avantajları sağlamak için abonelik her fatura döngüsünde yenilenmelidir. 
Kullanıcı, Üyenin aboneliği iptal etme veya yenilememe niyetlerini bildirmediği sürece, deneme süresinin sonunda veya abonelik süresinin sonunda otomatik olarak ücret alabileceğini bilmelidir. Özellikle, Kullanıcı, Feedconstruct'ta otomatik yenileme özelliğini devre dışı bırakamazsa, ilgili abonelik dönemi için tüm tutarı tahsil edebilir. Bu miktar, Mal Sahibi tarafından iade edilmeyecektir. 


Otomatik Yenileme 

Yinelenen abonelikler, Kullanıcının satın alma anında seçtiği ödeme yöntemiyle otomatik olarak yenilenir. Yenilenmiş abonelik, orijinal hizmet dönemi boyunca eşit bir süre sürecektir. Kullanıcılar, kullanılan ödeme yöntemine ilişkin tercihlerini değiştirerek, istedikleri zaman otomatik yenilemeyi iptal edebilir. Kullanıcı otomatik yenileme işlemini iptal ederse, Feedconstruct, bittiğinde aboneliğini iptal etmek zorunda kalabilir. 


Ödeme yöntemleri 

Feedconstruct, ödeme işlemi için üçüncü taraf araçlarını kullanır ve herhangi bir şekilde kredi kartı gibi sunulan ödeme bilgilerinin hiçbiriyle bağlantılı değildir. Reddedilen ödeme masrafları Kullanıcı tarafından karşılanacaktır. 


Geri ödemeler 

Feedconstruct, Kullanıcıların geri ödeme isteklerini yalnızca Hizmet'in henüz sağlanmayan kısmı için kabul eder. Bu, Kullanıcıların geri ödeme talebinde bulunabileceği anlamına gelir, ancak iade edilebilir tutar, talep edildiği sırada sunulan hizmetlerin ücretlerini içermez. Ödenen ücretler aşağıdaki durumlarda iade edilmez: 
- Hizmet, ödeme anında eksiksiz olarak sağlanmıştır; 
- Kullanıcı, son kullanma tarihinden önce otomatik yenilemeleri devre dışı bırakmamış ve ek fatura dönemi için servis otomatik olarak yenilenmiştir. 
Kullanıcının faturada bir hatanın gerçekleştiğine inanması için nedenler varsa, sınırlama olmaksızın,Kullanıcı satın almadıkları hizmetler için ücretlendiriliyorsa ya da satın aldıkları hizmetleri almıyorsa veya yanlış tutarı tahsil ediliyorsa,Kullanıcı, işbu belgede verilen iletişim bilgilerinde Mal Sahibiyle iletişime geçmeye ve geri ödeme veya fatura düzeltme talebinde bulunmaya davet edilir. 

Talepler, satın alma tarihinden itibaren 5 gün içinde teslim almaları koşuluyla işleme konulur.Bu süreden sonra gelen talepler, tamamen Mal Sahibinin kendi takdirine bağlı olarak değerlendirilecektir. 


Fiyat değişiklikleri 

Sergilenen ürünlerin fiyatları, açıklamaları veya kullanılabilirliği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. 


Garantiler, Tazminat ve Sorumluluk Sınırlandırılması 


Garantilerin Reddi 

Mal sahibi, kesinlikle "olduğu gibi" hizmetlerini size sunar. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Mal Sahibi,üçüncü taraf haklarının  açıkça, kastedilen, kanuni veya başka herhangi bir şekilde, herhangi bir sınırlama olmaksızın, herhangi bir kastedilen mülkiyet hakkı, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal edilmemesi de dahil olmak üzere, tüm şartları, beyanları ve garantileri reddeder. Mal Sahibi, herhangi bir “içeriğin” doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir garanti vermez veya beyanda bulunmaz ve herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez: 
- Herhangi bir “içerikte” hatalar, eksiklikler veya yanlışlıklar; 
- “Hizmetler” ve “Feedconstruct” hizmetlerine erişiminiz ve kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir türden kişisel yaralanma veya maddi hasar; 
- Sistemlerimize ve / veya bu sistemler aracılığıyla erişilebilen herhangi bir bilgiye izinsiz erişim veya kullanım; “hizmetlerin” kesintiye uğraması; 
- Herhangi bir virüs, truva atı, böcek, kötü amaçlı yazılım ya da benzeri “hizmet” lerde ya da herhangi bir üçüncü tarafın eylemleri aracılığıyla aktarım; 
- Bu tür erişim yoluyla cihazınıza ve / veya bilgilerinize erişim; 
- “Hizmetlerin” kullanımı sonucu meydana gelen herhangi bir zarar veya ziyan. 
Mal sahibi, “hizmetler” veya “hizmetler” aracılığıyla erişilebilen herhangi bir web sitesi aracılığıyla sunulan herhangi bir etkinlik, ürün veya hizmet için sorumluluk kabul etmez, güvence ve garanti vermez veya sorumluluk üstlenmez. 
Mal Sahibinin veya başka bir kaynağın adına veya onun adına hiçbir işlem, bu sözleşmede açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti oluşturmayacaktır. Bazı yargı bölgeleri, garantilerin hariç tutulmasına izin vermediğinden, yukarıdaki garanti hariç tutmalar sizin için geçerli olmayabilir. 


Tazminat 

Kullanıcı, Mal Sahibi ve bağlı kuruluşları, affiliateleri, yetkilileri, yöneticileri, acenteleri,ortak markalar, partnerleri ve çalışanları, herhangi bir sınırlama olmaksızın, makul bir avukatın da dahil olmak üzere, Kullanıcının içeriğinden, Hizmetten yararlanma veya Hizmet ile bağlantılı veya bu Şartların ihlali veya üçüncü taraf haklarının ihlali nedeniyle ortaya çıkan veya bunlardan doğan herhangi bir üçüncü tarafça yapılan ücret ve masraflar, herhangi bir talep veya talepten ve bunlardan zarar görmeden tazmin etmeyi ve tutmayı kabul eder. 

Yazılım lisansı ve fikri mülkiyet hakları 


Fikri Mülkiyet Hakları 

Feedconstruct ile ilgili görünen tüm ticari markalar, nominal veya figüratif ve diğer tüm markalar, ticari isimler, hizmet markaları, kelime işaretleri, çizimler, resimler veya logolar, Mal Sahibi'nin münhasır mülküdür veya lisans verenler ve ticari markalar ve ilgili uluslararası antlaşmalar tarafından yürürlükte olan yasalar tarafından korunmaktadır. 
Tüm ticari markalar ve diğer tüm markalar, ticari isimler, hizmet markaları, kelime markaları, ticari markalar, çizimler, resimler, üçüncü şahıslarla ilgili logolar ve Feedconstruct'taki üçüncü şahıslar tarafından yayınlanan içerikler, üçüncü şahısların ve lisans verenlerin mülkiyetindedir ve yürürlükteki ticari marka yasaları ve ilgili uluslararası sözleşmeler tarafından korunmaktadır. Mal Sahibi, yukarıda belirtilen fikri mülkiyet haklarına sahip değildir ve bunları yalnızca bu sınırlar içinde ve bu üçüncü taraflarla imzalanan sözleşmelere ve burada belirtilen amaçlara uygun olarak kullanabilir. DMCA kapsamında hak talepleri 

Ortak hükümler  

Yaş uygunluğu 

By registering on Feedconstruct, you represent and warrant that you are an adult according to the legislation in your country. We do not accept registration of Users who are minors according to their legislation. 

Feedconstruct'a kayıt olarak, ülkenizdeki yasalara göre bir yetişkin olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Küçük yaştaki Kullanıcıların mevzuatlarına göre kayıt kabul edilmez. 


Hizmeti sunmak 

Zaman zaman Mal sahibi, belirli özelliklerin eklenmesi veya silinmesi gibi Hizmetin belirli yönlerini değiştirebilir. Mal Sahibi ayrıca Hizmetleri tamamen askıya almaya veya feshetmeye de karar verebilir. Hizmetler feshedilirse, sahip olduğunuz bilgileri geçerli yasalara uygun olarak çekebilmeniz için sizinle birlikte çalışır. Hizmetler, yazılım veya ağ sorunları ya da Tanrı'nın eylemleri, iş eylemleri ve Mal Sahibin makul kontrolü dışındaki diğer aksaklıklar gibi “Mücbir Sebep” olarak bilinen olaylar nedeniyle beklediğiniz zamanlarda mevcut olmayabilir. Hizmetler de bakımdan dolayı kullanılabilir olmayabilir.